Duif gevonden?

opleren in Belgie verboden

19-03-2020


 

18/03/2020 MEDEDELING VAN DE KBDB

 

Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

 

 

 

De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

 

 

 

De nationale voorzitter,

 

Pascal Bodengien.Mededeling van de KBDB

Beste medewerkers, leden en vrijwilligers van onze verenigingen,

Rekening houdend met de toch uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft moet nemen om het coronavirus tegen te gaan, roep ik op om de handen in elkaar te slaan en de oudere liefhebbers te helpen waar nodig is.

U kunt ook contact opnemen met de mandatarissen. Zij staan zeker klaar  om te helpen!

Ook de vrijwilligers van onze verenigingen vraag ik om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Zoals jullie wel weten is ons ledenbestand, qua leeftijd,  gevoelig voor dit virus !

Bedankt allemaal !!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


MEDEDELING T.A.V. DE LIEFHEBBERS EN DE VERENIGINGEN

Gezien de federale beslissingen aangaande de strijd tegen CORONAVIRUS, wenst de nationale raad van beheer en bestuur u te informeren dat, uit voorzorg en dit vanaf 16/03/2020 tot tenminste 06/04/2020:

- de zitdagen binnen de provincies worden afgeschaft

- De administratieve diensten van de nationale zetel (Gaasbeeksesteenweg 52 - 54 - 1500 Halle) zijn gesloten.

Wij vragen u om de administratieve procedure “verzending via post” te gebruiken.

De medewerkers van de KBDB staan tot uw beschikking voor meer informatie.

De KBDB wil in deze moeilijke tijden en gezien de gemiddelde leeftijd van onze duivenliefhebbers ook de aandacht van haar leden vestigen op het feit dat alle bijeenkomsten van allerlei aard verboden worden en dit zelfs in privélokalen, inkorvingsburelen,….


PERSMEDEDELING

Ingevolge de federale maatregelen op het gebied van “CORONAVIRUS” van 12/03/2020 en tot 03/04/2020 inbegrepen (behalve verlenging bij het nemen van andere maatregelen door de federale overheid), worden alle inkorvingen voor leervluchten en wedvluchten afgelast.

De provinciale entiteiten die hun programma's/kalenders voor de maand april willen wijzigen, worden verzocht de wijzigingen door te sturen naar de voorzitter van het Nationaal Sportcomité.

Provinciale entiteiten die  normaliter hun vluchten op zaterdag inrichten, kunnen overwegen om op 04/04/2020 te inkorven voor een lossing op zondag 05/04/2020.